Musím platit uživatelský poplatek, když jsem v důchodovém věku?

1699266422 Shutterstock 1518930659.jpg Užitečné rady

Dosáhl jsem důchodového věku, ale nedostávám jej, protože nemám potřebný počet bodů. Jaký uživatelský poplatek musím u praktického lékaře zaplatit?

Silvia Bogdanová, Ruse

Zákoník sociálního pojištění je hlavním normativním aktem, který upravuje vztahy s veřejností související s důchodovým pojištěním lidí.

Podle jeho ustanovení se přiznávají jak zaměstnanecké, tak nezaměstnanecké důchody. Pouze lidé, kteří pobírají důchod za odslouženou dobu a věk, platí sníženou částku uživatelského poplatku 1 BGN podle vyhlášky Rady ministrů.

Zbývající kategorie zdravotně pojištěnců platí uživatelský poplatek 2,90 BGN, pokud od něj nejsou osvobozeni (podle § 37 zákona o zdravotním pojištění nebo nemají onemocnění/diagnózu s odpovídajícím MKN-kódem, uvedenou v seznamu osoby osvobozené od uživatelského poplatku).

multidvdorg

Jsem novinář se specializací na poskytování užitečných rad veřejnosti. Můj profil je zaměřen na sdílení praktických informací, které vám mohou pomoci v různých oblastech života.

Rate author
GARUDA