Petko Karagyozov, MUDr.: Novými metodami prodlužujeme život u rakoviny žlučových cest

1669286933 Str 26 Doc Karagyozov Po Vreme Na Minimalnoinvazivna Procedura.jpg Užitečné rady

Docent Petko Karagyozov, MD, je přednostou Gastroenterologické kliniky „Ajibadem City Clinic UMBAL Tokuda“. Obdržel cenu Bulharské lékařské unie „Příspěvek k rozvoji a aplikaci inovativní medicíny a jedinečných technik“.

Teprve v roce 2022 zavedl prof. Karagyozov pro naši zemi čtyři inovativní endoskopické techniky – novou metodu léčby zvyšující míru přežití pacientů s rakovinou žlučových cest a slinivky břišní; nová metoda v léčbě distální obstrukce žaludku, stejně jako echoendoskopická drenáž žlučníku u akutní cholecystitidy u kandidátů nevhodných k operačním výkonům.

Během deváté výroční konference „Inovace a osvědčené postupy ve zdravotnictví“ představil specialista inovativní miniinvazivní metody v oblasti gastroenterologie, které se svým týmem poprvé aplikuje v Bulharsku.

O inovativních metodách léčby rakoviny slinivky břišní a žlučových cest hovoříme s prof. Petko Karagyozovem.

– Profesore Karagyozove, jaký je zdravotní problém u rakoviny žlučovodů?

– Tento typ rakoviny je extrémně vzácný, ale jeho prognóza je špatná. Důvodem je, že jedinou léčbou je operace a operace je možná pouze u maximálně 20 % pacientů s diagnostikovanou rakovinou žlučových cest, protože nádor je pro operaci nevhodný. 80 % pacientů je diagnostikováno v pozdním, inoperabilním stadiu a terapeutické možnosti jsou značně omezené. Tito pacienti obvykle špatně reagují na chemoterapii a radioterapii. Přesně pro tyto pacienty jsme hledali terapeutickou alternativu ke zlepšení jejich prognózy.

U nádorů slinivky je situace podobná. Mohou být neoperabilní nejen z důvodu pozdní diagnózy, ale také proto, že pacienti jsou polymorbidní (s několika chorobami) a nesnesli by otevřenou operaci.

Mají časté perioperační komplikace a vysokou mortalitu. Je tedy potřeba vyvinout minimálně invazivní léčebné techniky i pro nádory pankreatu.

– Jaké nové minimálně invazivní techniky používáte?

– Metodika, kterou používáme, je vysokofrekvenční ablace. Miniinvazivní technologie je v praxi řízená tepelná destrukce nádorů pod rentgenovou kontrolou. Tepelným nárazem dosáhneme částečné destrukce nádoru a obnovíme tak průchodnost žlučových cest. Máme důvod se domnívat, že tato technika modifikuje imunitní odpověď na nádor

Již existuje mnoho údajů, že to také zlepšuje odpověď na následnou chemoterapii. Protože je tato technika nová, v této fázi se má za to, že prodlužuje životy pacientů s karcinomem žlučových cest.

Kromě pacientů s karcinomem žlučových cest lze vysokofrekvenční ablaci využít i u nádorů slinivky břišní. To se provádí endoskopickou technikou přes ústa, při které se dosáhne žaludku nebo dvanáctníku a následně se nádor pod přímou echosonografickou kontrolou propíchne.

Zatím existují slibná počáteční data, že je možné u některých pacientů s neuroendokrinními nádory pankreatu dosáhnout úplného zničení a vyléčení nádoru.

– U kolika pacientů jste metodu aplikovali?

– Od srpna jsme aplikovali minimálně invazivní výkon u pěti pacientů s karcinomem žlučových cest. Dosáhli jsme tepelné destrukce nádorů a tím jsme zlepšili průchodnost žlučovodů a také funkci jater a prodloužili tak životnost jejich jater. Také si myslíme, že se zlepšil i efekt následné onkologické terapie.

Výsledky jsou slibné i u nádorů slinivky břišní, zejména u jednoho histologického typu – neuroendokrinního, u kterého lze dosáhnout úplné destrukce nádoru a vyléčení.

U dvou pacientů s neuroendokrinními nádory pankreatu jsme aplikovali ablační techniku ​​pod endoskopickou kontrolou. Propíchnutím přes duodenum nebo přes žaludek jsme do nádoru zavedli elektrodu a provedli tepelnou destrukci. Nádory však byly již dříve histologicky ověřeny jako neuroendokrinní, měří méně než 2 cm, oba pacienti nebyli vhodní pro standardní operaci.

Docent Petko Karagyozov

Ale u obou jsme dosáhli vynikajících výsledků, potvrzených skenerem i endoskopickou ultrasonografií. Samotná tepelná destrukce nádoru trvá méně než minutu a zákrok je relativně bezpečný, neboť nádor je přesně zacílen.

U nádorů žlučových cest se zákrok provádí i ústně. Papilou jsou zavedeny elektrody, které jsou umístěny pod rentgenovou kontrolou na nádor a následuje destrukce. Poprvé v republice jsme aplikovali endobiliární ablaci u nádorů žlučových cest a radiofrekvenční ablaci u neuroendokrinních nádorů pankreatu. Metoda je nová – ve světě se používá teprve dva roky. Proto je v současné době aplikován v několika centrech v Evropě.

– Jaký je stav vašich pacientů léčených novými metodami?

– Čtyři naši pacienti s karcinomy žlučových cest jsou nadále léčeni našimi onkology. Čas ukáže, zda budou mít delší přežití a lepší odpověď na chemoterapii. A pacienti s nádory slinivky jsou v současné době pod naší kontrolou. Jsou sledovány podle protokolu s kontrastními skenery a kontrastními endoskopickými ultrazvuky. Doufáme, že potvrdíme výsledky hlášené předními centry, která mají s metodikou více zkušeností.

Inovativní metoda přesto dává šanci na delší a kvalitnější život pacientům s rakovinou žlučových cest a některými nádory slinivky břišní. Bulharsko je první zemí v regionu, kde se využívá technologie, která umožňuje bulharským pacientům být mezi prvními, kteří mají přístup k této metodě léčby.

– Jaké naděje vkládáte do nové metodiky?

– Většina pacientů s rakovinou žlučových cest má špatnou prognózu a krátké přežití. Přestože jsme si vědomi, že tato technika neznamená úplné vyléčení, doufáme, že významně zlepšíme přežití

Plánujeme soustředit více pacientů s karcinomy žlučových cest, aplikovat metodiku na všechny jako doplněk k rutinnímu biliárnímu stentování. Tímto způsobem nashromáždíme více údajů o jeho účinnosti a bezpečnosti. Doufáme, že tímto způsobem prodloužíme život našich pacientů a zlepšíme jeho kvalitu.

Pokud jde o ablaci endokrinních nádorů pankreatu, některé histologické typy nádorů mohou být zcela zničeny. Současné indikace metody jsou pro neuroendokrinní nádory a metastázy ve pankreatu z renálního karcinomu. Každou chvíli očekáváme rozsáhlejší data o aplikaci metodiky u adenokarcinomu pankreatu, který je nejčastějším karcinomem pankreatu.

To by nám rozvázalo ruce a hodilo se to pacientům s adenokarcinomy, kterých není rozhodně málo. Naší ambicí pro neuroendokrinní nádory je vyvinout terapeutický protokol společně s onkology a chirurgy v našem centru. Těmto pacientům tak dáme další příležitost k léčbě.

– Jaké jsou další dvě nové metodiky, které jste letos představili?

– V roce 2022 jsme měli podmínky a štěstí představit na naší klinice celkem čtyři novinky. Kromě dvou ablačních technik, které jsem již zmínil, jsme aplikovali také echoendoskopickou drenáž žlučníku ústy u akutní cholecystitidy a u inoperabilních pacientů.

Tito pacienti jsou polymorbidní, septičtí, mají velké kontraindikace chirurgické léčby. Operace u nich je spojena s vysokou mortalitou. Nyní máme úvodní sérii takových pacientů, u kterých provádíme drenáž žlučníku ústní dutinou.

Čtvrtou inovativní technikou, kterou jsme v posledních 10 měsících aplikovali, je echoendoskopická gastroenteroanastomóza k léčbě distální obstrukce žaludku. Představuje vytvoření anastomózy mezi žaludkem a tenkým střevem. Minimálně invazivní výkon provádíme opět ústy.

– Jaká je podpora státu a NHIF pro zavádění takto inovativních metod?

– Existuje klinická cesta, která poskytuje určité rámce. Zbývající náklady na procedury hradí firma, výrobce zařízení, nemocnice, lidé. I když je to těžké, daří se nám představit něco nového. A doufáme, že jednoho dne NHIF pokryje plnou hodnotu těchto metod.

Mara KALCHEVA

multidvdorg

Jsem novinář se specializací na poskytování užitečných rad veřejnosti. Můj profil je zaměřen na sdílení praktických informací, které vám mohou pomoci v různých oblastech života.

Rate author
GARUDA