Léčebnou výživu pro děti konečně přebírá stát

1697724297 Nad 550 Deca 1.jpg Všechny novinky

Po dvou letech prosazování ze strany National Children’s Network a více než 20 organizací v zemi přijala NHIF dva kodexy, podle kterých bude zdravotní strava pro domácí léčbu hrazena. Obrovský krok vpřed v boji Národní dětské sítě za poskytování lékařské stravy ze strany NHIF všem dětem a dospělým v nouzi. NHIF na zasedání dozorčí rady dne 17. října přijal Seznam nemocí, za jejichž domácí léčbu na území ČR Fond plně nebo zčásti hradí léky, zdravotnické prostředky a zdravotnické potraviny, k nimž jsou doplněny následující dvě kódy podle MKN 10 – E43 pro „Těžká protein-kalorická malnutrice, blíže neurčená“ a E44.0 pro „Střední protein-kalorickou malnutrice“.

To znamená, že více než 550 bulharských dětí a také dospělých, kteří potřebují enterální výživu, je dostane jako péči od státu, místo aby čekali na dárcovské kampaně. Po měsících lobování u institucí NHIF uznala, že podvýživa je dostatečným důvodem k proplácení lékařské stravy pacientům, kteří ji potřebují.

Za tímto prvním krokem jsou dva roky dobrovolnické práce a vůle ke změně odborníků z Národní sítě pro děti, Asociace komunity Mosty, lékařů, rodičů a zástupců 24 občanských organizací v zemi, kteří psali dopisy, dělali analýzy, místo toho ústavů, šel na oddělení vysvětlit závažnost problému a trval na tom, aby se o pacienty s podvýživou a maldysgestií staral stát tak, jak je tomu v jiných evropských zemích.

Rozhodnutí ze schůzky 17. října je zveřejněno na webu NHIF, dokument je k dispozici také na webu Národní sítě pro děti. Očekává se, že rozhodnutí bude zveřejněno ve „Státním věstníku“ během několika dní, poté je třeba učinit několik dalších kroků. Na příštím zasedání NHIF by komise měla připravit specifikace potravin, které bude ministerstvo financí nakupovat v roce 2024. Měla by je schválit dozorčí rada, poté by měly pokračovat aukce. Očekává se, že léčebné potraviny budou dostupné pro děti i dospělé pacienty s úhradou z Fondu od příštího roku.

Národní síť pro děti je největší sdružení 130 občanských organizací a aktivistů pracujících ve prospěch dětí v Bulharsku. Více než 200 tisíc bulharských dětí a více než 100 tisíc rodin ročně získá podporu od našich organizací a odborníků.

multidvdorg

Jsem novinář se specializací na poskytování užitečných rad veřejnosti. Můj profil je zaměřen na sdílení praktických informací, které vám mohou pomoci v různých oblastech života.

Rate author
GARUDA